Toplumsal Sorumluluk

Toplumsal Sorumluluk

Nersan Global; faaliyet gösterdiği alanlarda, ticari ve etik kurallar kapsamında, toplumsal sorumluluğu öncelikleri arasında tutmayı prensip edinmiştir.

Başta çalışanları olmak üzere; tüm paydaşlarına saygıyla yaklaşmayı öncelikli ilkesi olarak benimsemiştir. Faaliyet alanlarının tümünde, ülke ve toplum yararını gözetmektedir.